ceramics

Stîng drept, gresie albă, 2016
Left right,white sandstone, 2016
Despre zăpadă, gresie albă și textile, 2016
About winter, white sandstone and textile, 2016 

(z)SOMBOLY(a), șamotă, tehnica raku, 2016, (z)SOMBOLY(a), chamotte, Raku firing, 2016

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu